En Uygun Fiyat Teklifini İsteyin

Adınız Soyadınız

Telefon Numaranız

Varsa Mesajınız

Yeminli Tercümanlardan Apostil Tercümesi İçin Hemen Tıklayın !
Apostil Onayli Tercume

Apostilli Tercüme Hizmetleri

 • Apostilli tercüme nedir?
  Apostilli tercüme, belgelerin hem orijinal dildeki tercümesini hem de tercümesinin doğruluğunu onaylayan resmi bir işlemdir.

 • Hangi belgeler apostilleme gerektirir?
  Genellikle doğum belgesi, evlilik belgesi, mezuniyet belgesi, pasaport, mahkeme kararları gibi resmi belgeler apostilleme gerektirebilir.

 • Apostil nasıl alınır?
  Apostil, belgenin bulunduğu ülkenin yetkili makamı tarafından verilir. Bu genellikle dışişleri bakanlığı veya adalet bakanlığı gibi kurumlar olabilir.

 • Hangi ülkeler apostil sistemini kabul eder?
  Apostil sistemini kabul eden ülkeler, Lahey Apostil Konvansiyonu’na taraf olan ülkelerdir. Bu ülkeler arasında Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya gibi birçok ülke bulunur.

 • Apostilli tercüme süreci ne kadar sürer?
  Süre, belgenin türüne, tercüme yapılacak dil sayısına ve kurumun iş yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasında değişebilir.

Tercüme hizmetlerimiz ile ilgili aklınıza takılan sorular mı var?

Bizi arayın 0850 888 91 60 ya da teklif alın

Yeminli Tercüme Hizmeti

Yeminli tercüme, güvenilir çeviri.

Apostil Nedir Nereden Alınır !

Hukuk alanında en sık gündeme gelen kavramlardan birisi apostildir ve apostil nedir, apostil nereden alınır?, özellikleri nelerdir gibi soruların cevabı merak edilmektedir.

Apostil, bir belge onay sistemi olup bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek Lahey Konferansı’na üye ya da taraf ülkeler arasında yasal olarak kullanılmasını sağlamaktadır.5 Ekim 1961 tarihinde Lahey Konvansiyonuyla apostilin kuralları belirlenmiştir. Buna göre apostil kuraları sadece Lahey Konferansına üye ya da taraf ülkeler arasında geçerlidir.

Apostil şerhi ile bir belge uluslararası niteliğe sahip olur. Pek çok konuya dair hukuki işlemlerde bu belge kullanılır.

Apostil, resmi belgeler için alınan bir onaydır ve bu sayede belgeler yurtdışında da geçerli hale gelir.

Yurt dışından alınan belgelere de ilgili ülke tarafından apostil şerhi konulması halinde Türkiye’de de geçerli olmasına imkan saplanır.

Apostil Nedir? Nereden Alınır?

Lahey Konvansiyonu ile apostilin temel kuralları ve koşulları belirlenmiş, o dönemden bu yana üye ve taraf ülkelerde kullanılmaya devam etmektedir.

Örneğin bir başka ülkede alınan mahkeme kararı, karara şerh atıldıktan sonra Türkiye’de doğrudan geçerli hale gelmemektedir.

Mahkeme kararının Türkiye’de kabul edilebilmesi için tanıma ve tenfiz prosedürleri uygulanmalıdır.

Tanıma ve tenfiz prosedürlerinin takibindeyse mahkeme kararında bahsi geçen apostil şerhinin konulması icap etmektedir.

Yurt Dışında farklı işlemler için apostil onaylı tercüme isteyen müşterilerimizin geneli apostil hakkında sorular sormaktadır. Bunun için nedir? nasıl yapılır? şehlinde size yardımcı olacak bir kaynak hazırladık.

Apostil Şerhinde Bulunması Gerekenler

Apostil nereden alınır? sorusukadar apostil şerhinde bulunması gereken unsurlar da önemlidir. Bu şerh gerek uluslararası hukukta gerekse ulusal hukukta son derece önemlidir. Resmi belgelere konulan şerhte bazı hususların yer alması zorunludur. Bunlar şöyle sıralanabilir:

 • Şerh belgesinin düzenlendiği ülke,
 • Belgede imzası olan kişi ya da merci,
 • Belgede imzası olan kişinin resmi sıfatı,
 • Belgede yer alan mührün basıldığı makam bilgisi,
 • Şerh tarihi,
 • İşlemleri yapan makamın mührü veya kaşesi,
 • Şerhi düzenlemiş olan yetkilinin imzası,
 • Şerh numarası,
 • Şerhin verildiği yer bilgisi,
 • Şerhin tasdik edildiği yer bilgisi.

Apostil Hangi Belgelere Yapılabilir?

Apostil şerhi başlıca şu belgelere yapılabilir:

 • Savcı, adliye memuru ya da zabıt katibi tarafından verilmiş olanlar dahil devletin bir yargı organına ya da mahkemesine bağlı makamlarca ya da görevli memur tarafından düzenlenmiş belgelere,
 • İdari belgelere,
 • Noter senetlerine,
 • Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgelere konulmuş olan belgenin kaydının ya da belirli bir tarihte mevcut olduğunun, imzalarının doğruluğunun noterce ve resmi makamlarca tasdiki tarzı resmi beyanlarda.

Apostil Hangi Belgelere Yapılamaz?

Apostil her belgeye yapılamaz. Bunların başlıcaları şunlardır:

 • Uluslararası sözleşmeler. Bu sözleşmeler TBMM tarafından onaylandıktan sonra kanun vasfını kazanır ve milli kanunlar gibi yürürlüğe girer.
 • Gümrük ya da ticaret ile doğrudan ilgili idari belgeler.
 • Apostil şerhine dair söyleşmenin 6. Maddesinde ‘Her akit devletin şerh vermek üzere yetkili bulunan makamları belirlemesi gerekir. Bunlarda değişiklik olduğunda durumu Hollanda Dışişleri Bakanlığına bildirmesi gerekir’ denmektedir.
 • Apostil şerhine dair sözleşmenin 9. Maddesinde ‘Her akit devlet bu sözleşmede tasdik bağışıklığının öngörüldüğü durumlarda kendi diplomasi ya da konsolosluk memurları tarafından tasdik işlemi yapılmamasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri alacaktır’ demektedir. Dolayısıyla usulüne göre şerh uygulanmış bir belgenin başka bir tasdike ihtiyacı yoktur.
 • Konsolosluk ve diplomasi çalışanlarının düzenlemiş olduğu belgeler.

Apostil Nereden Alınır?

Apostil nereden alınır? sorusunun net bir cevabı yoktur.

Şerhin yapılacağı yeri her ülke kendi inisiyatifiyle belirlemekte, bu da ülkeden ülkeye apostil nereden alınır? sorusuna verilecek cevapta değişikliğe neden olmaktadır. Türkiye’de apostil konusunda yetkili merciler idari ve adli belgelere göre farklılık arz etmektedir.

İdari belgeler için apostil şuralardan alınır:

 • Valiliklerden,
 • Valilerden,
 • Vali adına vali yardımcılarından,
 • Vali adına hukuk işleri müdürlüklerinden,
 • Kaymakamlıklar tarafından.

Adli belgeler için apostil şerhi ağır ceza mahkemesi kurulmuş olan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıklarınca verilmektedir.

Sözleşmeye taraf olmayan, dolayısıyla apostil tasdikinin geçerli olmadığı ülkelerde resmi belgelerin doğruluğu ve geçerliği konsolosluklara başvurularak teyit edilebilir. Ancak konsolosluklarda tasdik verilememektedir.

Herhangi bir kişinin yabancı bir ülkedeki mahkemede yargılaması yapılmış ve mahkeme kararı verilmiş ise bu kararın Türkiye’de doğrulanması ve tanınması için tanıma davası açmasına gerek yoktur.

2018 yılında uygulamaya geçirilen düzenlemeyle sadece tanıma için nüfus müdürlüğüne müracaat edilerek işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

Yurtdışından alınan bir mahkeme kararı hakkında mahkemenin vereceği kesin hüküm dışında mahkemece verilecek bağlı kararların ve ara kararların tanınması için tenfiz davası açılma zorunluluğu vardır.

Ancak tanıma ve tenfiz prosedürlerinin geçerliliği için ilk etapta zorunlu olarak tasdik yapılmalıdır. Aksi taktirde alınan mahkeme kararının tenfiz edilmesi ya da tanınması mümkün olmamaktadır.

Apostil İçin Tanıma ve Tenfiz Davalarında Gerekli Belgeler

Tanıma ve tenfiz davalarında apostil için gerekli olan belgeler şunlardır:

 • Yurtdışında görülmüş olan mahkemeye dair mahkemede verilen kesin kararın aslı,
 • Mahkeme kararı için verilen apostil şerhi,
 • Şerhin ölçülere uygun düzenlenmiş çevirisi,
 • Mahkeme kararının ve şerhin yeminli tercüman tarafından çevrilip noterce onaylanmış hali.

Yabancı ülke vatandaşlarından kimi zaman şerh tasdikli sabıka kaydı ve adlı sicil kaydı talep edilmektedir. Oturum, izin ve benzeri başvurularda başvuran kişilerin yabancı ülkelerde suç olan eylemleri işleyip işlemediklerinin tespiti istenen bir belgelerle gerçekleştirilmektedir.

Apostil Uygulanmış Örnek Belgeler

ÖSYM Belgesi

Türkiye’de üniversite sınavına girmiş olan ve yurt dışında üniversite okumak isteyen bir öğrenciden bu üniversite Türkiye’de nereyi kazandığına dair bir ÖSYM belgesi ve lise diploması talep eder. Bu durumda öğrencinin yapması gerekenler şunlardır:

 • Tercüme bürosu: İlk olarak ÖSYM sonuç belgesi ve lise diplomasıyla birlikte noter onaylı bir yeminli tercümana giderek belgeyi hangi ülkeye verecekse o ülkenin diline çevirtmesi gerekir.
 • Noter: Ortaya çıkan çeviride tercüme bürosunun ya da tercümanın yeminli zaptının bulunduğu notere onaylatılır.
 • Kaymakamlık – Valilik: Noter tarafından onaylanmış tercüme ilçelerde kaymakamlığa, illerde valiliğe götürülerek tasdik ettirilir. Burada husus, noterin bulunduğu ilçe ve il olması gerektiğidir. Bunlar sonrasında bu belge diğer ülkeye resmi belge olarak ibraz edilebilir.

Kimlik Belgesi

Bir kimlik belgesine apostil yaptırılmak isteniyorsa noter onaylı olmalıdır. Değilse işlem yapılamaz.

Vekaletname

Başka bir ülkeden özel bir kişiye ya da avukata vekalet çıkartılırsa bu belgenin Türkiye’de apostil yapılması gerekmektedir.

Ticari Evrak

Türkiye’deki bir şirket başka bir ülkede temsilciliğini ya da şubesini açmak istediğinde bu ülke, ilgili şirketten kuruluş sözleşmesini ve ana sözleşmeyi talep eder.

Örnek Apostil Şerhi

TASDİK ŞERHİ

(5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi)

APOSTILLE

 1. Ülke TÜRKİYE – LA TURQUIE

İşbu resmi belge:

 1. ………… tarafından imzalanmıştır.
 2. İmzalayanın sıfatı …………. dır.
 3. …………’nin mühür/damgasını taşımaktadır.

TASDİK

 1. ………… ‘da
 2. ………… günü
 3. ……….. tarafından
 4. No ………….. ile tasdik edilmiştir.

Mühür/Damga                                                  İmza

……………………                                                    ………………..

ANNEX TO THE CONVENTION

Model of certificate

The certificate will be in the form of a square sides at least 9 centimeters long

APOSTILLE

 1. Country: ………….

This public document

 1. has been signed by ………….
 2. acting in the capacity of ………….
 3. bears the seal/stamp of ………….

CERTİFİED

 1. at ………….
 2. the ………….
 3. by ………….
 4. No ………….

Seal/stamp                                                                      Signature

……………….                                                                        ……………….

Apostil Uygulanabilen Ülkeler

İçişleri Bakanlığının resmi sitesinde apostil sözleşmesine taraf olan ülkeler bulunmaktadır. Söz konusu bu şerhin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken temel şart; şerhin konulduğu zaman sözleşmeye taraf olan bütün ülkelerde geçerli olmaktadır.

Fakat bu durum, şerh konulan belgenin diğer ülkede doğrudan kullanılabileceği manasına gelmez. Yapılması gereken başka işlemler de olabilmetke, onların da tamamlanması gerekebilmektedir.

Yalnızca bahsedilen bu uluslararası anlaşmanın tarafları arasında şerh geçerlidir. Anlaşmaya taraf olmayan ülkeler şerhin sağladığı olanaklardan yararlanamamaktadır. Apostil yapılabilen ülkeler şunlardır:

 • ABD
 • Slovenya
 • İsrail
 • Antigua
 • İsveç
 • Svaziland
 • Arjantin
 • İrlanda
 • Slovakya
 • Almanya
 • İspanya
 • İsviçre
 • Japonya
 • Ukrayna
 • Azerbaycan
 • Karadağ
 • Venezuela
 • Bahamalar
 • Kazakistan
 • Yeni Zelanda
 • Kolombiya
 • Yunanistan
 • Arnavutluk
 • İtalya
 • Avustralya
 • İzlanda
 • Türkiye
 • Avusturya
 • Barbuda
 • Kuzey İrlanda
 • Belarus
 • Belçika
 • Letonya
 • Belize
 • Liberya
 • Çin Halk Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Meksika
 • Dominik
 • Moldova
 • Ekvador
 • Monako
 • Birleşik Krallık (İngiltere)
 • Lihtenştayn
 • Bosna-Hersek
 • Norveç
 • Fiji
 • Panama
 • Finlandiya
 • Polonya
 • Fransa
 • Portekiz
 • Grenada
 • Romanya
 • Rusya
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Bulgaristan
 • Makedonya
 • Çek Cumhuriyeti
 • Malta
 • El Salvador
 • Namibya
 • Ermenistan
 • Hırvatistan
 • Hindistan
 • San Marino
 • Estonya
 • Güney Afrika
 • Güney Kore
 • Gürcistan
 • Hollanda
 • Sırbistan
Apostil Tasdikli çeviri

Apostil Tasdik Tercumesi

Apostil Ücretleri

Apostil şerhinin herhangi bir ücreti yoktur. Dolayısıyla bu işlemi yapmak için herhangi bir para ödemesi yapılmaz. Ancak prosedürel işlemlerin takibini yapmak için birtakım külfetler vardır.

Bunlara ücret ödemesi yapılır. Bunlar da noter, yeminli tercüman ve avukatlık ücretleri olmaktadır. Bunlar için devlete ödenen herhangi bir ücret olmayı yalnızca işlemi yapan kişilere ödeme yapılmaktadır.

Bütün buraya kadar apostil nereden yapılır dahil pek çok konuyu detaylandırdık. Bahsettiğimiz üzere bütün bu işlemlerde avukat desteği bir zorunluluk değildir.

Fakat son derece önemlidir. Avukat desteği alınması halinde avukat ücreti müvekkil ile avukat arasında serbest biçimde belirlenir.

Avukat ücreti belirlenirken somut olayın özellikleri, işleme ayrılacak mesai gibi etkenler göz önünde bulundurulur.

Apostil İçin Tercüme Bürosu Yardımı

Apostil, bir belgenin, bir mahkeme kararının veya bir evrakın noter tarafından birtakım işlemler uygulanıp kanuna uygun olarak onaylanmasını sağlayan belgeye verilen isimdir. 5 Ekim 1961 tarihinde Lahey Anlaşması imzalanmış ve bu anlaşmada apostilin şartları ve koşulları belirlenmiştir.

Apostil şerhinin sağladığı imkanlardan yararlanabilmek için ülkelerin sözleşmeye taraf olmaları gerekmektedir. Türkiye de Lahey Anlaşmasının taraflarından birisi olduğu için apostilin sağladığı olanaklardan yararlanabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sahip oldukları belge ve evrakları yurtdışında kullanabilmek için apostil tasdiki yaptırmalıdırlar.

Geçmişte apostil tasdiki sadece valiliklerde yapılırken şimdi kaymakamlıklarda da yapılmaktadır. Şerh, mutlaka yeminli tercüme bürosunda düzenletilmeli, düzenleme yapıldıktan sonra da evrak ve belgenin kullanılacağı ülkelerin Türkiye büyükelçiliklerince onaylanmalıdır.

Apostil onaylı tercüme işlemleri için büromuzla iletişime geçebilir, uzman desteği alabilirsiniz.